<a href="http://catbiairport.vn/gioi-thieu.html">Giới thiệu</a>

Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 21/08/2016 12:14:53
Lượt xem: 7527

Sơ đồ tổ chức của Cảng HK Cát Bi:

 

STT

Chức vụ

Họ và Tên

ĐT

01

Giám đốc

Ông Vũ Văn Viên

0912.842.242

02

Phó giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

0913.378.752

03

Phó giám đốc

Ông Vũ Duy Mật

0913.241.202

04

Chánh Văn Phòng

Ông Lê Huy Trường

0913 546 809

05

Trưởng phòng Kỹ thuật

Ông Nguyễn Văn Long

0912 295 109

06

Trưởng phòng ANAT

Ông Nguyễn Xuân Thiện

0913 376 298   

07

Trưởng phòng Phục vụ bay

Ông Lê Thanh Bình

0904 127 225

 

Bài khác: