Khai thác hiệu quả khi đưa “Dự án đầu tư mở rộng Khu bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi” vào khai thác

Ngày đăng: 21/08/2016 10:00:26
Lượt xem: 6523

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và được nghiệm thu (thông báo số 1560/CHK-KHĐT ngày 22/4/2016 của Cục HK Việt Nam về kết quả công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình Đường cất hạ cánh; sân đỗ máy bay; các đường lăn; nút đường lăn thoát nhanh; sân chờ đầu 07 và đầu 25; toàn bộ hệ thống thiết bị hàng không vào sử dụng).

Ngày 06/5/2016 Cục HKVN đã ra quyết định về việc ban hành sơ đồ phương thức bay sử dụng thiết bị VOR/DME, ILS và tiêu chuẩn thời tiết tối thiểu tại cảng hàng không Cát Bi.

Ngày 09/5/2016 Cục Hàng không Việt Nam đã ra Quyết định số 707/QĐ-CHK về việc đưa vào khai thác phần mở rộng sân đỗ tàu bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Ngày 11/5/2016 Cục Hàng không Việt Nam đã ra Quyết định số 724/QĐ-CHK về việc đóng cửa đường CHC hiện hữu, chuyển đổi một phần đường CHC hiện hữu làm đường lăn; đưa vào khai thác đường CHC mới Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Từ 00h01 ngày 12/5/2016 Dự án đầu tư XD mở rộng khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 1) đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng với các thông số kỹ thuật chính như sau:

Đường CHC: Đường CHC 07 – 25, cấp 4E; kích thước 3050 x 45m (lề đường CHC 2x3050x7.5); kết cấu mặt đường CHC BTN, PCN = 69/F/B/W/T; máy bay khai thác B777-200LR hoặc tương đương - không hạn chế tải trọng – tần suất hoạt động 6000 lần hoạt động/năm.

Đường lăn: Chuyển đổi một phần đường CHC hiện hữu từ đầu 25 đến đường lăn W2 làm đường lăn; kích thước 840 x 23m; sức chịu tải PCN = 33/F/B/X/T.

Sân đỗ tàu bay: Sân đỗ Bê tông nhựa, kích thước 122 x 110m. Sân đỗ Bê tông xi măng, kích thước 245,6 x 163m. Tổng số vị trí đỗ tàu bay là 11, trong đó 02 vị trí đỗ khai thác tàu bay B777 và tương đương trở xuống; 09 vị trí đỗ khai thác tàu bay A321 và tương đương trở xuống.

Máy bay VietnamAirlines hạ cánh trên đường cất hạ cánh mới CHKQT Cát Bi

Ý thức được tầm quan trọng của khu bay, Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên CHKQT Cát Bi đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh an toàn khu bay, đã tổ chức nguồn lực tiếp nhận và vận hành khai thác cơ sở hạ tầng các trang thiết bị kỹ thuật khu bay từ UBND thành phố Hải Phòng bàn giao; công tác kiểm soát canh gác bảo vệ khu bay đặc biệt được chú trọng và luôn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động bay tại Cảng.

Do dự án được triển khai đồng bộ và đảm bảo chất lượng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, từ khi khu bay mới đưa vào khai thác, tần suất bay tại CHK quốc tế Cát Bi không ngừng tăng, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hàng không và chất lượng cung cấp dịch vụ tại Cảng. 

  » Các tin liên quan